Teplárna České BudějoviceJako každý dodavatel tepla se i Teplárna České Budějovice, a.s., musí vyrovnat s faktory, které mají vliv na její hospodaření. Nejde zdaleka jen o dlouhodobě teplé zimní počasí, ale např. i o administrativní záležitosti a situaci na trhu s uhlím. Jak se budějovická teplárna s uvedenými problémy vypořádává, nám vylíčil předseda představenstva Ing. Václav Král.

Jaká pro teplárnu byla uplynulá zima z hlediska dodávek tepla a jaký vliv to příp. bude mít na ceny tepla v dalším období?

Po nějakých třech letech jsme letos měli relativně normální zimu, kdy se teploty blížily dlouhodobému průměru. Od toho se bude odvíjet i sestavování plánu prodeje pro další rok a ceny tepla. V rámci naší strategie a koncepce preferujeme udržitelnou cenovou politiku, aby centrální zásobování teplem bylo schopné nabídnout čisté teplo za dobrou cenu. Na případný růst cen má velký vliv například legislativní regulace a nákup emisních povolenek. Jsme povinni povolenky odevzdávat v souladu s přijatou evropskou legislativou podle množství vypouštěných skleníkových plynů. Nicméně my se snažíme udržet stabilní cenovou politiku a nabídnout konkurenceschopné produkty, takže zásadní zdražení v příštím roce nechystáme – a doufáme, že ani v dalších letech nebude situace taková, abychom tyto zásady museli měnit.

Nejen teplotně nadprůměrné zimy, ale i ceny surovin a vámi zmíněných emisních povolenek teplárnám mohou působit určité problémy. Jak v hospodaření budějovických tepláren kompenzujete případné finanční ztráty?

Teplárna i přes veškeré problémy v energetice a s ohledem na obecně turbulentní dobu má kladný hospodářský výsledek a ten se snažíme udržet. Tomu pomáhají vnitřní provozní úspory a různá technologická řešení. Zásadní efekt má nahrazování zastaralých parovodů, jimiž byl v historii řešen rozvod tepla v Českých Budějovicích, moderními horkovody.  Horkovody mají vyšší účinnost a nižší tepelné ztráty o 10 až 15 procent, čímž se snižuje spotřeba uhlí a produkce emisí. Zároveň nám pomohla loňská rekonstrukce turbíny - došlo k navýšení její účinnosti a nyní vyrobíme více elektřiny při stávající spotřebě paliva. Pro teplárnu to znamená nižší měrné náklady a vyšší účinnost, zvlášť v létě, kdy jsou odběry minimální. Stabilizoval se tak celoroční provoz teplárny.

Zmínil jste probíhající modernizaci distribuční sítě. Jak probíhá a co přinese?

Současná modernizace navazuje na předchozí modernizaci na Pražském předměstí, která proběhla mezi lety 2013 a 2015 a kde jsme dosáhli celkové úspory tepla zhruba 52 TJ. Letos pokládáme horkovodní síť, kterou prodloužíme o více než dva kilometry. Investice vyjde přibližně na 109 milionů korun, z čehož 30 procent pokryje dotace z programu ministerstva průmyslu a obchodu. Modernizace je rozdělena na dvě etapy – jednak jde o výměnu a optimalizaci potrubí v kampusu Jihočeské univerzity a jejího okolí a druhou částí je stavba v širším centru města, mezi ulicemi Dvořákova a Klaricova, kde nyní pokládáme páteřní horkovodní vedení. Součástí je i rekonstrukce dvanácti výměníkových stanic na trase tohoto vedení.

Nedávno jste dokončili výstavbu zařízení pro odsíření teplárny. Na kolik vás tato investice přišla, co zahrnovala a jaký by měl být její výsledek?

Odsíření nás vyšlo na 472 milionů korun bez DPH. Zhruba třetinu opět pokryla dotace, tentokrát z operačního programu Životní prostředí. Stavba trvala od července 2014 do září 2015 a do zkušebního provozu bylo dané zařízení uvedeno 15. listopadu 2015. Došlo ke zprovoznění odsíření obou uhelných kotlů, které máme v ulici Novohradská. Objem vypouštěných emisí oxidu síry zde následně klesl na 15 procent původního stavu, takže skutečně došlo k razantnímu snížení emisí. Nyní tedy plníme přísné emisní limity, které vstoupily v platnost pro roky 2016 až 2019. Tato radikální opatření po českých teplárnách vyžaduje evropská legislativa, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy z roku 2010.

Teplárna České Budějovice

Kdo byl dodavatelem zařízení pro odsíření a jak jste s jeho službami a zařízením spokojeni?

Generálním dodavatelem byla brněnská společnost TENZA, a.s. Jedná se o odsíření metodou mokré vápencové vypírky, ze které vzniká granulát, který se snažíme uplatnit na trhu stavebních hmot. Spokojeni jsme velmi, protože zařízení pro odsíření má zásadní vliv na kvalitu ovzduší v Českých Budějovicích a jejich okolí a zároveň plníme emisní limity.

 Nedávno jste spustili tzv. vyjadřovací portál. Čemu poslouží?

Vyjadřovací portál chápeme jako moderní nástroj komunikace se zákazníky. Umožňuje zadávání žádostí o vyjádření k existenci sítí, projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a dalších investičních záměrů našich zákazníků. Jde o ucelený způsob komunikace se zákazníky a investory, kteří zde získají aktuální informace a mohou si připravit veškeré podklady. Komunikují přitom s našimi zaměstnanci, uživatelské prostředí je přehledné a vše je na jednom místě. Systém umožňuje i komunikaci s dalšími provozovateli energetických soustav, krajským úřadem apod. Motivací pro spuštění systému pro nás bylo především to, že každý z větších správců sítí už vyjadřovací portál má, takže my jsme se k tomuto komplexnímu nástroji rádi připojili. Jeho spuštění jsme naplánovali na dobu, kdy GIS (Geografický informační systém) obsahuje všechny provozní sítě a prochází průběžnou aktualizací dat.

Do čeho v nejbližší době hodláte investovat?

Už jsem zmínil rozvoj horkovodní sítě, který je nyní pro nás prioritou. Máme vytipovány další lokality v rámci Českých Budějovic, které jsou v různých fázích připravenosti. Musíme také reagovat na dále se zpřísňující evropskou legislativu v oblasti ochrany ovzduší. Připravujeme proto podklady pro změnu dlouhodobé koncepce společnosti, která může vyvolat velké investice.


Připravila Anna Burdová

Reklamní blok

image
Reklama

PC Help
Více informací zdeimage
Reklama

TWI & KATA Conference
Více informací zdeimage
Reklama

26. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení.
Více informací zde