Teplárna České BudějoviceJako každý dodavatel tepla se i Teplárna České Budějovice, a.s., musí vyrovnat s faktory, které mají vliv na její hospodaření. Nejde zdaleka jen o dlouhodobě teplé zimní počasí, ale např. i o administrativní záležitosti a situaci na trhu s uhlím. Jak se budějovická teplárna s uvedenými problémy vypořádává, nám vylíčil předseda představenstva Ing. Václav Král.

Jaká pro teplárnu byla uplynulá zima z hlediska dodávek tepla a jaký vliv to příp. bude mít na ceny tepla v dalším období?

Po nějakých třech letech jsme letos měli relativně normální zimu, kdy se teploty blížily dlouhodobému průměru. Od toho se bude odvíjet i sestavování plánu prodeje pro další rok a ceny tepla. V rámci naší strategie a koncepce preferujeme udržitelnou cenovou politiku, aby centrální zásobování teplem bylo schopné nabídnout čisté teplo za dobrou cenu. Na případný růst cen má velký vliv například legislativní regulace a nákup emisních povolenek. Jsme povinni povolenky odevzdávat v souladu s přijatou evropskou legislativou podle množství vypouštěných skleníkových plynů. Nicméně my se snažíme udržet stabilní cenovou politiku a nabídnout konkurenceschopné produkty, takže zásadní zdražení v příštím roce nechystáme – a doufáme, že ani v dalších letech nebude situace taková, abychom tyto zásady museli měnit.

Nejen teplotně nadprůměrné zimy, ale i ceny surovin a vámi zmíněných emisních povolenek teplárnám mohou působit určité problémy. Jak v hospodaření budějovických tepláren kompenzujete případné finanční ztráty?

Teplárna i přes veškeré problémy v energetice a s ohledem na obecně turbulentní dobu má kladný hospodářský výsledek a ten se snažíme udržet. Tomu pomáhají vnitřní provozní úspory a různá technologická řešení. Zásadní efekt má nahrazování zastaralých parovodů, jimiž byl v historii řešen rozvod tepla v Českých Budějovicích, moderními horkovody.  Horkovody mají vyšší účinnost a nižší tepelné ztráty o 10 až 15 procent, čímž se snižuje spotřeba uhlí a produkce emisí. Zároveň nám pomohla loňská rekonstrukce turbíny - došlo k navýšení její účinnosti a nyní vyrobíme více elektřiny při stávající spotřebě paliva. Pro teplárnu to znamená nižší měrné náklady a vyšší účinnost, zvlášť v létě, kdy jsou odběry minimální. Stabilizoval se tak celoroční provoz teplárny.

Zmínil jste probíhající modernizaci distribuční sítě. Jak probíhá a co přinese?

Současná modernizace navazuje na předchozí modernizaci na Pražském předměstí, která proběhla mezi lety 2013 a 2015 a kde jsme dosáhli celkové úspory tepla zhruba 52 TJ. Letos pokládáme horkovodní síť, kterou prodloužíme o více než dva kilometry. Investice vyjde přibližně na 109 milionů korun, z čehož 30 procent pokryje dotace z programu ministerstva průmyslu a obchodu. Modernizace je rozdělena na dvě etapy – jednak jde o výměnu a optimalizaci potrubí v kampusu Jihočeské univerzity a jejího okolí a druhou částí je stavba v širším centru města, mezi ulicemi Dvořákova a Klaricova, kde nyní pokládáme páteřní horkovodní vedení. Součástí je i rekonstrukce dvanácti výměníkových stanic na trase tohoto vedení.

Nedávno jste dokončili výstavbu zařízení pro odsíření teplárny. Na kolik vás tato investice přišla, co zahrnovala a jaký by měl být její výsledek?

Odsíření nás vyšlo na 472 milionů korun bez DPH. Zhruba třetinu opět pokryla dotace, tentokrát z operačního programu Životní prostředí. Stavba trvala od července 2014 do září 2015 a do zkušebního provozu bylo dané zařízení uvedeno 15. listopadu 2015. Došlo ke zprovoznění odsíření obou uhelných kotlů, které máme v ulici Novohradská. Objem vypouštěných emisí oxidu síry zde následně klesl na 15 procent původního stavu, takže skutečně došlo k razantnímu snížení emisí. Nyní tedy plníme přísné emisní limity, které vstoupily v platnost pro roky 2016 až 2019. Tato radikální opatření po českých teplárnách vyžaduje evropská legislativa, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy z roku 2010.

Teplárna České Budějovice

Kdo byl dodavatelem zařízení pro odsíření a jak jste s jeho službami a zařízením spokojeni?

Generálním dodavatelem byla brněnská společnost TENZA, a.s. Jedná se o odsíření metodou mokré vápencové vypírky, ze které vzniká granulát, který se snažíme uplatnit na trhu stavebních hmot. Spokojeni jsme velmi, protože zařízení pro odsíření má zásadní vliv na kvalitu ovzduší v Českých Budějovicích a jejich okolí a zároveň plníme emisní limity.

 Nedávno jste spustili tzv. vyjadřovací portál. Čemu poslouží?

Vyjadřovací portál chápeme jako moderní nástroj komunikace se zákazníky. Umožňuje zadávání žádostí o vyjádření k existenci sítí, projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a dalších investičních záměrů našich zákazníků. Jde o ucelený způsob komunikace se zákazníky a investory, kteří zde získají aktuální informace a mohou si připravit veškeré podklady. Komunikují přitom s našimi zaměstnanci, uživatelské prostředí je přehledné a vše je na jednom místě. Systém umožňuje i komunikaci s dalšími provozovateli energetických soustav, krajským úřadem apod. Motivací pro spuštění systému pro nás bylo především to, že každý z větších správců sítí už vyjadřovací portál má, takže my jsme se k tomuto komplexnímu nástroji rádi připojili. Jeho spuštění jsme naplánovali na dobu, kdy GIS (Geografický informační systém) obsahuje všechny provozní sítě a prochází průběžnou aktualizací dat.

Do čeho v nejbližší době hodláte investovat?

Už jsem zmínil rozvoj horkovodní sítě, který je nyní pro nás prioritou. Máme vytipovány další lokality v rámci Českých Budějovic, které jsou v různých fázích připravenosti. Musíme také reagovat na dále se zpřísňující evropskou legislativu v oblasti ochrany ovzduší. Připravujeme proto podklady pro změnu dlouhodobé koncepce společnosti, která může vyvolat velké investice.


Připravila Anna Burdová

Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO PRŮMYSLU A EXPORTU 2018
Více informací zdeimage

17. ročník veletrhu FOR INDUSTRY
Více informací zdeimage

MSV Nitra 2018
Více informací zde