Teplárna OtrokoviceSpolečnost Teplárna Otrokovice a.s. zásobuje teplem více než devět tisíc domácností, školy, obchodní centra a další instituce v Otrokovicích, Zlíně–Malenovicích a Napajedlech. Podstatná část tepla míří do průmyslového sektoru, největším odběratelem je výrobce pneumatik Continental Barum s.r.o., dále jsou to společnosti TOMA nebo Fatra.

Historie teplárny se začala psát už ve 30. letech minulého století, kdy obuvnická firma Baťa vybudovala elektrárnu, jež zásobovala elektřinou a teplem areál závodů v Otrokovicích, sídliště, hotel i obchodní centrum. Dnes má otrokovická teplárna celkový instalovaný tepelný výkon kotlů 308,6 MWt  a v režimu kombinované výroby vyrábí společně s teplem i elektrickou energii.

Od roku 2013 je součástí silné české investiční skupiny LAMA Energy Group, která se zaměřuje na podnikání v průzkumu, těžbě a obchodu s energetickými komoditami.

Teplárna Otrokovice

Teplárna Otrokovice klade velký důraz na modernizaci a spolehlivost technologického zařízení a dlouhodobě investuje do opatření, která omezí její vliv na životní prostředí. Díky rozsáhlým investicím se v posledních letech podařilo zásadně snížit podíl teplárny na emisích. Množství oxidu siřičitého se snížilo o 80 procent a emise oxidů dusíku klesly na polovinu. „Kvůli přísnějším limitům nyní probíhá další ekologizace zdroje. Do modernizace odsíření a instalace zařízení na snižování oxidů dusíku budeme v příštích letech investovat přes půl miliardy korun,“ říká předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník.

V letošním roce se počítá s investicemi za 80 milionů. A kromě ekologických opatření na snižování emisí se chystá budování přípojek k novým odběratelům i další rozšíření sítě CZT v průmyslové zóně Napajedla. Díky komplexním službám a příznivé ceně za dodávky tepla se společnosti daří rozšiřovat okruh odběratelů. Vloni se připojila zlínská základní škola, dále prodejna nábytku Möbelix ve Zlíně  nebo budova v areálu STT Napajedla.

Teplárna si uvědomuje také svoji zodpovědnost vůči regionu, kde působí.  Aktivně se podílí na rozvoji regionu, podporuje projekty okolních měst, organizací a sdružení především v oblasti zdravotnictví, školství, kultury, sociální oblasti a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Vloni na veřejně prospěšné aktivity přispěla částkou přesahující jeden milion korun.


Připravila Mgr. Jana Burešová 

Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO PRŮMYSLU A EXPORTU 2018
Více informací zdeimage

17. ročník veletrhu FOR INDUSTRY
Více informací zdeimage

MSV Nitra 2018
Více informací zde